تهران اسید

» » قیمت خرید و فروش زایلین

[attachment=251:acetone.pdf]

قیمت خرید و فروش زایلین

قیمت خرید و فروش زایلین
شرکت کیمیا تهران اسید، زایلین صنعتی را در بشکه های 220 لینری و گالن های 20 لیتری در سرتاسر کشور توزیع می کند.
زایلین در انواع زایلین مخلوط و اورتو می باشد.
لطفا جهت اطلاع از قیمت خرید و فروش زایلین با شرکت کیمیا تهران اسید تماس حاصل فرمایید.
با تشکر
کیمیا تهران اسید

تگ های مطلب :
الکل ایزوپروپانول | ایزوپروپیل الکل | الکل پروپانول

الکل ایزوپروپانول | ایزوپروپیل الکل | الکل پروپانول

قیمت خرید و فروش استون

قیمت خرید و فروش استون

زایلین | زایلن | m-Xylene

زایلین | زایلن | m-Xylene

تولوئن | متیل بنزن | Toluene

تولوئن | متیل بنزن | Toluene

استون | Acetone

استون | Acetone

الکل متانول | Methanol

الکل متانول | Methanol

تری اتانول آمین | TEA

تری اتانول آمین | TEA

قیمت خرید و فروش تولوئن

قیمت خرید و فروش تولوئن

دی اتانول آمین | Diethanolamine

دی اتانول آمین | Diethanolamine

فروش الکل ایزوپروپانول، قیمت ایزوپروپیل الکل

فروش الکل ایزوپروپانول، قیمت ایزوپروپیل الکل